Dva dny s didaktikou biologie 2024

Jako každý rok, tak i letos jsme podpořili konferenci Dva dny s didaktikou biologie 2024 na Pedagogické fakultě Univerzity karlovy.

Konference se zúčastnilo přes 230 učitelů ZŠ a SŠ, lektorů a dalších aktérů v oblasti přírodovědného vzdělávání.

Publikováno: 22.02.2024

Copyright © 2024, Intraco Micro.
Veškeré texty, obrazové přílohy a fotografie jsou výlučným vlastnictvím společnosti Intraco Micro s.r.o. a jejich použití podléhá písemnému souhlasu.

Design / code Kinet