Historie mikroskopu

INTRACO MICRO spol s.r.o. – optické mikroskopy a zobrazovací technika

Kdo z nás, pro které se stal optický mikroskop neodmyslitelným, každodenním pomocníkem vzpomene, že tento přístroj vznikl před více než čyřmisty lety. Jeho název je odvozen z řeckých slov micron = malý a schope = cíl. Tím je dán i účel využití, tzn. sledování objektů prostým okem nesnadno nebo vůbec neviditelných.

Holanďané a Zacharias Jansen a Anthony van Leeuwenhoek stáli u kolébky mikroskopu. Zatímco první z nich brusič čoček a výrobce brýlí použil jako první konkávní i konvexní čočky při sestrojování jednoduchého přístroje, druhý vhodným brusem a sestavením čoček výrazně zvýšil jeho zvětšovací efekt.

Do vývoje mikroskopů zasáhli v 17. století i Galileo Galilei, Christian Hugyens a britský geolog Robert Hook, který nejenom popsal mikroskop, ale doložil svou práci řadou vyobrazení získaných při pozorování pomocí mikroskopu. Tím dokázal, že možnosti mikroskopu jsou s výhodou využitelné ve vědeckém výzkumu i v praxi. Trvalo však téměř dalších dvě stě let než historie zapsala další jména mužů, kteří posunuli vývoj mikroskopů. Patřili mezi ně pánové Ernst Abbe, Otto Schott a Carl Zeiss. Poslední jmenovaný stál i u zahájení výroby v roce 1847.

V Československu vzniká v Praze v r. 1919 opticko-mechanický závod Srb a Štys, na který navázal v roce 1945 státní podnik MEOPTA Praha. Ten pokračuje v úspěšné výrobě mikroskopů, dalekohledů, geodetických přístrojů a optických zařízení pro armádu. V šedesátých letech byla výroba mikroskopů utlumena a převedena do tehdejšího NDR a Polska. Znovuobnovená produkce omezeného sortimentu mikroskopů v 90. letech byla definitivně po roce 1989 ukončena. Na bohatou a úspěšnou historii výroby navázala skupina bývalých pracovníků podniku MEOPTA Praha a založila firmu INTRACO MICRO, spol. s r.o. Tachlovice. Formou kooperace a kompletace zajišťuje tato společnost širokou nabídku mikroskopů pro oblast zdravotnictví, školství , zemědělství a průmyslu. Naleznete zde mikroskopy školní, laboratorní, stereoskopické, inverzní, fluorescenční, polarizační i dílenské a inspekční. Výrazným způsobem firma zasahuje i do zajištění dodávek foto a videomikroskopů vč. SW pro zpracování obrazu. Na rozdíl od ostatních čistě obchodních firem využívají zaměstnanci firmy Intraco Micro své bohaté zkušenosti při justáži a v rámci výstupní kontroly garantují velmi dobrou kvalitu dodávaných mikroskopů. Prodloužená záruka na 5 let a servis výměnným způsobem poskytují uživateli jistotu a klid pro svou práci.

Během svého více než 20-letého působení na trhu získala společnost INTRACO MICRO pověst solidního partnera, který naplňuje své krédo – KVALITA ZA PŘÍZNIVÉ CENY.

Copyright © 2023, Intraco Micro.
Veškeré texty, obrazové přílohy a fotografie jsou výlučným vlastnictvím společnosti Intraco Micro s.r.o. a jejich použití podléhá písemnému souhlasu.

Design / code Kinet