Údržba mikroskopů

Mikroskop, obdobně jako každý jiný přesný přístroj, vyžaduje údržbu. Pochopitelně nejlépe pravidelnou, obdobně jako je tomu již odedávna pravidlem v automobilovém průmyslu. Pokud uživatel nezajišťuje pravidelné prohlídky, snižuje životnost zařízení.

V oblasti mikroskopické techniky je třeba dbát zejména na následující:

  • pravidelné čištění optických prvků (okuláry, objektivy, hranolové soustavy)
  • pravidelně čištění a seřizování mechanických prvků (zaostřovací mechanismy, revolverové měniče objektivů, okulárové tubusy, stereoskopické zoom mechanismy). Jde o to, aby nikdy nenastala situace, že obsluha mikroskopu bude nucena překonávat jakýkoliv neočekávaný mechanický odpor

V případě zanedbání pravidelné údržby, mikroskop nenabízí 100% kvalitu:

  • prach, usazený na dlouhodobě nečištěném a zaprášeném optickém povrchu naruší a posléze zcela znehodnotí tenké antireflexní vrstvy, což se projeví v nevratném snížení kvality zobrazení, např. menší světelnosti, snížené rozlišovací schopnosti, zamlženosti obrazu
  • v ovládacích mechanismech, které nejsou pravidelně čištěny a promazávány, dochází k zatuhnutí, starého maziva a následně k neopravitelnému zadření mechanismů, kdy jediným řešením je poté nákladná kompletní výměna příslušné mikroskopické podskupiny

Nekvalitně najustovaná hlavice mikroskopu může být příčinou zvýšené únavy očí nebo bolestí hlavy.


Pravidelné servisní kontroly a dodržování pokynů v návodu k obsluze přístroje zajistí jeho optimální funkčnost. Do budoucna tak nehrozí neočekávané výdaje.

Copyright © 2023, Intraco Micro.
Veškeré texty, obrazové přílohy a fotografie jsou výlučným vlastnictvím společnosti Intraco Micro s.r.o. a jejich použití podléhá písemnému souhlasu.

Design / code Kinet