Co vše lze pod mikroskopem pozorovat

Obecně lze říci, že objekty pro pozorování pod mikroskopy se nazývají preparáty. Ale pozor, v tomto bodě nastává pro amatérské, či začínající uživatele mikroskopické techniky základní nejasnost a z toho plynoucí ostych. Jak dále uvidíte, je vážně zbytečný. Stačí jen trochu vysvětlení:

1. Preparáty pro klasické mikroskopy (žákovské, studentské, laboratorní)

Preparát je umístěn mezi podložní a krycí sklíčko (oboje lze velmi levně pořídit).

  • možno zakoupit již hotové „trvalé" preparáty z oblasti botaniky či zoologie (cena jednoho preparátu činí zhruba 100,- Kč)
  • vlastní příprava preparátu s použitím podložního a krycího sklíčka je trochu náročná, ale lze ji po nějakém čase zvládnout. Z pohledu badatele je tento krok poměrně zajímavou součástí mikroskopie. Vytvořením vlastního preparátu (např. jemná cibulová šlupička nebo kapka „špinavé" živé vody z žabince) se Váš zájem o mikroskopování velmi výrazně povýší.

2. Preparáty pro stereoskopické mikroskopy

Jedná se o neprůhledné trojrozměrné objekty (hmyz, minerály, poštovní známky, mince ...), zkrátka cokoliv naleznete kolem sebe (prášek na praní, elektronické součástky, rostliny ...)

  • příprava vzorku nezabere téměř žádný čas. Ten věnujete spíše přemýšlení o tom, co by ještě mohlo být pozorováno. Například takový rezavý hřebík, to je paráda.
  • obrazy objektů jsou pozoruhodně plastické, třírozměrné. V podstatě se velmi blíží tomu, jak předměty zobrazují naše oči. Jinou věcí je jejich případný záznam do formy digitální fotografie, ať už z kamery nebo digitálního fotoaparátu. Zde však již dochází k redukci na 2D, tedy zploštění obrazu do jedné roviny. Nic naplat, oko je stále podstatně dokonalejší než čip. Zobrazení v tzv. 3D profilu je záležitostí poměrně velmi nákladných zařízení, pracujících na bázi skenování jednotlivých obrazových vrstev a jejich následného skládání. Takový mikroskop si však domů rozhodně nepořídíte.

3. Preparáty pro speciální mikroskopy

Jedná o preparáty určené vždy pro konkrétní typy speciálních mikroskopů, které se Vám však s největší pravděpodobností nedostanou do ruky. Preparáty se, obdobně jako již zmíněné trvalé preparáty pro biologické mikroskopy, dají koupit. Pro zajímavost tedy uvádíme jen několik příkladů:

  • Inverzní - pozorování živých buněčných struktur (ve spec. nádobách)
  • Polarizační - krystalické struktury, minerály
  • Fluorescenční - některé typy mikroorganizmů, běžně neviditelných
  • Metalografické - výbrusy kovů, vady plastů apod.
  • Fázové - pro zkontrasnění některých typů objektů (spermie)
  • Temné pole - pro zkontrastnění některých typů objektů (krev)

 

Copyright © 2023, Intraco Micro.
Veškeré texty, obrazové přílohy a fotografie jsou výlučným vlastnictvím společnosti Intraco Micro s.r.o. a jejich použití podléhá písemnému souhlasu.

Design / code Kinet