Desatero pro správné používání mikroskopu

Při mikroskopování zásadně sedíme, a to tak, abychom hrudníkem netlačili na desku stolu. Vhodnější jsou proto nižší stolky (asi 70 cm vysoké). Předpokladem pohodlného mikroskopování je dostatek místa. Mikroskop musí být umístěn uprostřed pracovního místa. Vlevo od mikroskopu umístěte pomůcky pro mikroskopování, vpravo sešit nebo papír na poznámky. 

Při vlastní práci s mikroskopem je nutné dodržovat správný sled činností:

  1. Revolverovým měničem nastavte objektiv s nejmenší mohutností (nejméně zvětšující).
  2. Otevřete clonu a kondenzor posuňte do horní úvratě (jeho nejvyšší polohy).
  3. Zapněte zdroj světla. U mikroskopů s vnějším zdrojem světla nakláněním a pootáčením zrcátka vyhledejte světlo tak, aby celé zorné pole bylo rovnoměrně osvětlené.
  4. Na stolek mikroskopu položte preparát a upevněte jej.
  5. Makrometrickým šroubem přibližte zvolený objektiv co nejblíže k preparátu. Pohledem z boku kontrolujte, aby se objektiv nedotkl preparátu!
  6. Makrometrickým šroubem pohybujte stolkem dolů (nebo tubusem vzhůru) a nalezněte obraz. Nalezený obraz zaostřete mikrometrickým šroubem. Při pozorování nikdy makrometrickým šroubem nepřibližujte preparát k objektivu, protože nelze kontrolovat vzdálenost objektivu od preparátu. Snadno lze narazit na preparát a poškodit preparát i objektiv. Objektivem se nikdy nesmíte dotknout preparátu!
  7. Pohybem preparátu prostým posuvem rukou, pomocí stolku s kluzným mechanismem, křížovým vodičem nebo profesionálním XY stolkem nalezněte nejvhodnější část preparátu tak, aby pozorovaný (nejzajímavější) detail byl uprostřed zorného pole.
  8. Po umístění nejvhodnější části preparátu do středu zorného pole je možné zvolit další objektiv, poskytující větší zvětšení.
  9. Pozorujte při nejvhodnějším zvětšení. Ne každé zvětšení je vhodné.
  10. Pro zvýšení kontrastu obrazu používejte aperturní irisovou clonu kondenzoru. Různé objektivy (s rozdílnou numerickou aperturou) vyžadují různě velký otvor clony.

Copyright © 2023, Intraco Micro.
Veškeré texty, obrazové přílohy a fotografie jsou výlučným vlastnictvím společnosti Intraco Micro s.r.o. a jejich použití podléhá písemnému souhlasu.

Design / code Kinet