Začínáme s mikroskopem

V podstatě každý z nás se již s mikroskopem setkal. Stalo se tak s největší pravděpodobností již na druhém stupni základní školy, kdy je práce s žákovským mikroskopem zařazena do základního studijního plánu. Pracuje se s monokulárním mikroskopem laboratorního typu, zpravidla osazeným achromatickými objektivy 4:1, 10:1 a 40:1. V kombinaci s nejpoužívanějším okulárem WF 10x se tak dosahuje zvětšení 40x, 100x a 400x. Pozorují se tzv. trvalé preparáty (podložní sklíčko + krycí sklíčko, zafixováno pomocí EUKIT), které má učitel uložené v kabinetu biologie. Pro taková pozorování je vždy nezbytné, aby byla doprovázena odborným výkladem. Bez odborného výkladu, řekněme v rámci domácího použití, je však pozorování takových preparátů dlouhodobě nezajímavé. Mladý uživatel mikroskopu sice vidí pěkný, poutavý obraz, avšak netuší význam ani označení jednotlivých částí a prvků mikroskopického obrazu. Zkrátka nemá nezbytnou teoretickou výbavu.

Jistou nadstavbou se stávají specializované biologické kroužky, kde se již pod odborným vedením zkušeného lektora může podchytit skutečný zájem o mikroskopování. To je nezbytné zejména pro budoucnost dětí, které se biologickým vědám hodlají věnovat podrobněji v rámci dalšího vzdělávacího procesu.

Nutno podotknout, že v rámci mikroskopických pozorovacích metod, je velmi často opomíjena práce s mikroskopem, kterým lze pozorovat větší, zejména neprůhledné preparáty (mravenec, pavouk, minerály ...). K tomu slouží tzv. mikroskop stereoskopický. Práce s ním však v osnovách ZŠ chybí. Zde pomohou snad jen již zmíněné laboratorní nepovinné kroužky. Vždy je to však úzce závislé na konkrétním učiteli a jeho zájmu o mikroskopování. Rovněž pro domácí (HOBBY) využití je stereoskopický mikroskop v rámci začínajícího badatele podstatně vděčnějším nástrojem, než klasický světelný laboratorní mikroskop, byť by byl v binokulární verzi, tedy s vhledem pro obě oči. Pri výběru vhodného mikroskopu je rozhodně dobré provést předchozí konzultaci s odborníkem. Mějte na mysli, že špatně zvolený mikroskop může ovlivnit vztah k mikroskopii na celý život.

Copyright © 2024, Intraco Micro.
Veškeré texty, obrazové přílohy a fotografie jsou výlučným vlastnictvím společnosti Intraco Micro s.r.o. a jejich použití podléhá písemnému souhlasu.

Design / code Kinet