Popis mikroskopu

Chceme-li zřetelně vidět malý předmět, přibližujeme ho k oku. Zvětšujeme tak zorný úhel pozorovaného předmětu a předmět se jeví zdánlivě větší. Při pohledu pouhým okem však předmět nemůžeme přiblížit na vzdálenost menší než 25cm od oka (u zdravého oka). Je-li předmět blíže, vidíme jej nezřetelně, rozmazaně. Proto nám ke nezvětšení malého nebo nepatrného předmětu slouží mikroskop, který může zvětšovat dvoutisíckrát až třítisíckrát. Mikroskop pracuje na principu zvětšení zorného úhlu, což nám pomocí čoček nebo zrcadel umožní zřetelně si prohlédnout malé předměty.

Mikroskop se skládá z:

 • Optické soustavy
 • Osvětlovací soustavy
 • Mechanického zařízení

Optická soustava je složena ze tří hlavních součástí:

Objektiv vytváří zvětšený, skutečný a převrácený obraz předmětu, který se klade za jeho předmětové ohnisko ve vzdálenosti optické délky-D od obrazového ohniska.

Okulár umožňuje pozorování obrazu pouhým okem. Předmětem pro okulár se stává obraz vytvořený objektivem. Okulár tento obraz mění na zvětšený, převrácený a zdánlivý. Pro běžné pozorování se u mikroskopu využívá okuláru Huygensova-okulár je složen ze dvou ploskovypuklých čoček, obrácených rovinnými plochami k oku. První z obou čoček, bližší k oku, se nazývá čočka oční, druhá má název kolektiv. V měřicích mikroskopech se často užívá tzv. okuláru Ramsdenova. Pro náročnější účely se užívá složitějších typů okulárů, např. okuláry periplantické nebo ortoskopické. Pro měřicí úkoly se kromě již popsaných okulárních mikrometrů často používají tzv. měřicí okuláry, které dovolují použít většího zvětšení a zorného pole.

Tubus nastavuje vzájemné polohy objektivu a okuláru (veličina D optická délka /interval mikroskopu). Optická délka tubusu leží obvykle v rozmezí hodnot 150 až 200 mm. Konstrukce optických soustav také závisí na způsobu využití mikroskopu:

Osvětlovací soustava - zajišťuje osvětlení pozorovaného předmětu:

Mikroskopem můžeme pozorovat předměty průhledné i neprůhledné. V prvním případě se předmět osvětluje procházejícím světlem a v druhém případě světlem odraženým.

Konstrukce osvětlovací soustavy závisí zřejmě na tom, k jakému druhu pozorování bude mikroskop použit. Především záleží na tom, půjde-li o pozorování v procházejícím nebo v odraženém světle. Kromě toho je v obou případech možné konstruovat osvětlovací soustavu pro práci v tmavém nebo ve světlém poli. Velmi často jsou mikroskopy zařízeny pro práci v polarizovaném světle (světelné vlny kmitají obvykle ve všech směrech kolmých na jejich směr šíření), v takovém případě bývají osvětlovací soustavy vybaveny polarizátorem (snižuje oslnění vyvolané rozptýleným nebo odraženým světlem). Pro náročnější účely se k osvětlení preparátu využívá především umělých zdrojů, které bývají většinou malých rozměrů.

INTRACO MICRO spol s.r.o. – optické mikroskopy a zobrazovací technika
 1. Okulár – Základní optický člen (různé hodnoty zvětšení, zpravidla 10x, 15x …)
 2. Okulárový tubus – Umožňuje zasunutí okuláru do optimální polohy vůči hlavici
 3. Hlavice mikroskopu – Různé varianty - monokulární, binokulární, trinokulární
 4. Revolverová hlavice – Slouží pro uchycení objektivů různých hodnot a jejich snadnou záměnu
 5. Objektiv – To je „srdce“ mikroskopu (obvyklé hodnoty zvětšení, 4:1, 10:1, 40:1 …)
 6. Rameno mikroskopu – Hlavní nosič opticko-mechanických prvků mikroskopu
 7. Noha mikroskopu – Základna mikroskopu, v níž je umístěn zdroj osvětlení
 8. Vypínač osvětlení – Pro zapnutí či vypnutí zdroje osvětlení
 9. Ovladač regulace osvětlení – Plynule reguluje intenzitu osvětlení
 10. Pracovní stůl – Základní pracovní deska pro založení preparátu
 11. Držák preparátu – pérový – Slouží k upevnění preparátu (podložní a krycí sklíčko)
 12. Kondenzor – Umožňuje zkontrastnění obrazu
 13. Kolektor – Soustřeďuje paprsky světelného zdroje
 14. Ovladač makroposuvu – Pro hrubé zaostření pozorovaného objektu
 15. Ovladač mikroposuvu – Pro jemné doostření pozorovaného objektu

Copyright © 2024, Intraco Micro.
Veškeré texty, obrazové přílohy a fotografie jsou výlučným vlastnictvím společnosti Intraco Micro s.r.o. a jejich použití podléhá písemnému souhlasu.

Design / code Kinet